ANBI status

Stichting Roadtrip for Life heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI status krijg je als goed doel van de belastingdienst. Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen.

 

Het grote voordeel is dat je geen belasting betaalt over de gift aan stichting Roadtrip for Life. Elke donatie die je ons geeft, gaat naar een voordeligere vakantie met de rolstoelvriendelijke camper voor mensen in een rolstoel.

 

Op de site van de belastingdienst vind je de inschrijving van Roadtrip for Life en de ANBI status.


Gewone giften

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.


Het drempelbedrag en het maximumbedrag van uw gewone giften hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, heeft de belastingdienst uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal €60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.


Periodieke giften

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari2023 geldt wel een maximum. Dat maximum is €250.000 per jaar.


Bent u vóór 4oktober2022 om 16:00uur een periodieke gift aangegaan? Dan kunt u die tot 2027 nog helemaal aftrekken in uw belastingaangifte.


Kijk voor meer informatie over deze regeling op de site van de belastingdienst